آستين فانتزي شماره۱
الگو و برش: از الگوي پايه آستين استفاده مي‌كنيم.
از تاج آستين تا هر اندازه‌اي كه خواستيم حالت چين كش داشته باشد را اندازه مي‌زنيم و يك خط افقي مي‌كشيم. از اين خط با فاصله‌هاي cm4-3 خطوط افقي منظمي تا بالا مي‌كشيم. خط وسط آستين را تا سرخط اولي كه كشيده بوديم، قيچي مي‌زنيم و خطوط افقي را از خط وسط آستين طوري قيچي مي‌كنيم كه در دو طرف آستين به يك نقطه وصل باشد و بين هر برش cm3-2 اوزمان ميدهيم تا مجموع ميزان اوزمانها cm20-15 شود.
در آخر دقت شود كه طول هر دو قسمت اوزمان داده شده، با هم برابر باشد تا در هنگام دوخت به مشكل برنخوريم. الگو را روي پارچه گذاشته و به همين شكل برش مي‌زنيم.
دوخت: دو تكه بالاي آستين را كه اوزمان داده بوديم، بهم مي‌دوزيم. با درجه درشت چرخ روي آن چرخ مي‌كنيم و نخ زير را مي‌كشيم تا ميزان اضافه چين بخورد و اندازه اول آستين بدست آيد و مثل آستين معمولي وصل مي‌كنيم.شما مي توانيد در سايت آموزش خياطي خانم سيما عمراني در اين مورد اطلاعات بيشتري را كسب نماييد.

 


آستين فانتزي شماره۲
الگو و برش: از پايين آستين، با فاصله‌هاي ۷تا۱۰ سانتي‌متر تا بالا خطوط افقي منظمي مي‌كشيم. خط وسط آستين را قيچي مي‌كنيم تا طرف جلو و پشت آستين از هم جدا شود. حال اين خطوط منظم را از خط وسط آستين طوري قيچي مي‌كنيم كه در دو طرف آستين به يك نقطه وصل باشد. حال بين برش‌ها را اوزمان مي‌دهيم تا حدي كه مجموع ميزان اوزمانها در هر طرف cm18 شود. فقط بايد دقت شود كه قسمت اوزمان داده شده در جلو و پشت آستين به يك اندازه باشد. الگو را به همين حالت روي پارچه گذاشته و قسمت وسط آستين را با cm2 زاپاس برش مي‌زنيم.


دوخت: دو تكه آستين را از خط وسط بهم مي‌دوزيم. زاپاس آن را بصورت ليفه درست كرده و دو عدد بند از آن رد مي‌كنيم. اين بندها را آنقدر مي‌كشيم تا اندازه اول آستين بدست بيايد. در قسمت تاج آستين، بند و خود آستين همراه هم به بالاتنه وصل مي‌شود. قبل از اينكه لب آستين را تو بگذاريم، در cm2 بالاتر از لب آستين، يك حفره از روي ليفه درست مي‌كنيم و بندها را از آن در مي‌آوريم. سپس مثل آستين معمولي وصل مي‌كنيم.
نكته: البته مي‌توان به جاي اينكه اين مدل‌ها را روي الگو پيدا كنيم، فقط قد آستين را cm20 بلندتر از قد معمول در نظر گرفت و ميزان اضافه را با ليفه و بند در خط وسط آستين جمع كرد. ولي اين كار سبب مي‌شود تا زير آستين نيز چين بخورد.

 

 

از ديگر مقالات ما بازديد نماييد :

خياطي خانم عمرانيخانم عمرانيآموزش خياطي بدون الگو, آموزش خياطي خانم فاطمه خداياري , متد خياطي پارسي